Josta Patrick

Met een loopbaan van meer dan dertig jaar als leerkracht, intern begeleider en coach op verschillende scholen in het regulier primair en het speciaal onderwijs in Amsterdam is Josta ontegenzeglijk een onderwijsvrouw in hart en nieren.

Als 24-jarige is ze gestart als groepsleerkracht in de onderbouw en na vijftien jaar heeft zij de klas verruild voor de functie Intern Begeleider. Josta helpt leerkrachten op weg om het beste van zichzelf naar boven te halen en hun potentieel tot bloei te laten komen.
In 2006 heeft zij de opleiding tot coach gevolgd. Zeven jaar later heeft zij zich geschoold in het gebruik van de Competentie Thermometer en de opleiding tot Strengthscopecoach. Haar speerpunt is om vanuit de kracht van de leerkracht te werken. Ze coacht krachtgericht vanuit de kwaliteiten, flow en inspiratie van haar cliënt.
In 2019 heeft Josta na een tweejarig traject de opleiding tot Beeldcoach afgerond. Josta kan zich goed inleven in de leerkrachten die zij coacht, zij staat naast haar leerkrachten en stimuleert ze om afscheid te nemen van ingesleten en belemmerende patronen.

Terug