Crash Courses in Primair Onderwijs

De Crash Course in Primair Onderwijs is volledig door Het Schoolbureau ontwikkeld om potentiële juffen en meesters op alle niveaus kennis te laten maken met het uitdagende en complexe vak van leerkracht.

Tijdens de Crash Course in Primair Onderwijs leren maximaal negen kandidaten met minimaal eeen HBO-diploma in theorie en praktijk wat het lesgeven op een basisschool inhoudt. Op de school waar de cursus plaatsvindt proeven kandidaten de sfeer, leren ze de belangrijkste pedagogische en didactische basisprincipes die voor het basisonderwijs van belang zijn, observeren ze ervaren leerkrachten en komen ze zelf ook voor de klas te staan.

Twee ervaren trainers van Het Schoolbureau begeleiden de deelnemers en verzorgen de pedagogisch-didactische inhoud. Daarnaast worden de deelnemers gekoppeld aan een leerkracht van de school, die hen begeleiden bij de observatie- en lesopdrachten.

De Crash Course is een prachtig instrument om te ontdekken of je basisschoolleraar wil en kan worden. Een aanrader voor iedereen die interesse heeft in het vak.
Bram Serré

Wisselwerking

Nieuwe ideeën en inzichten die de deelnemers tijdens de Crash Course opdoen, kunnen vrijwel onmiddellijk in de praktijk getoetst worden en deelnemers worden steeds gestimuleerd om hun ervaringen en observaties weer te koppelen aan de theorie. Door die voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk maken de deelnemers in korte tijd een grote ontwikkeling door.

Helder beeld

Op de laatste cursusdag presenteren de deelnemers een reflectieverslag en een eindpresentatie, waarin ze hun eigen sterke punten en verbeterpunten zichtbaar maken en opnieuw de koppeling leggen met de geboden theorie. Zij hebben inmiddels een helder en reëel beeld gekregen van het vak van leraar en kunnen een afgewogen besluit nemen of zij in het basisonderwijs verder willen.

De Crash Course wordt afgesloten met een individueel evaluatiegesprek. Daarin evalueert de assessor samen met de deelnemer zijn of haar geschiktheid en motivatie voor het onderwijs. Aan de hand van een uitgebreid assessmentverslag worden de sterke punten van de kandidaat in relatie tot een toekomstige baan als onderwijzer besproken en is er uiteraard aandacht voor de competenties die nog verder ontwikkeld dienen te worden.

De Crash Course is het ervaren van alle ups en downs die je als zijinstromer kan verwachten, in één week! Na de Crash Course kon ik mijn "gevoel juf te willen worden" woorden geven.
Heleen Gorgels

Amsterdam

In opdracht van zeven grote Amsterdamse schoolbesturen (Amos, ASKO, AWBR, Esprit, Innoord, Ooada, STWT) organiseert Het Schoolbureau gedurende het hele schooljaar Crash Courses in Primair Onderwijs. In Amsterdam fungeert de Crash Course als eerste selectiemiddel in het aldaar verplicht gestelde voortraject voor toekomstige zijinstromers in het basisonderwijs.

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan een Crash Course in Primair Onderwijs: bekijk de agenda voor de data en locaties van de eerstvolgende Crash Courses en meld je aan voor het eerstvolgende webinar “Zijinstroom in het Primair Onderwijs”.

Ben je als school/bestuur geïnteresseerd in het aanbieden van een Crash Course, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Terug