Het Schoolbureau is een samenwerkingsverband van arbeidsbemiddelaars, coaches, assessoren en lerarenopleiders. Als antwoord op een aantal structurele problemen ontwikkelt Het Schoolbureau in samenwerking met o.a. het UWV en het Amsterdamse onderwijswerkveld verschillende trajecten om starters te ondersteunen en aankomende leraren voor te bereiden op de lespraktijk.

De peilers van Het Schoolbureau

Het leraarschap is geen roeping

Leraar is een uitdagend, uiterst gecompliceerd en veeleisend beroep. Niemand wordt geboren als leraar. Het leraarschap vraagt om zelfkennis, didactische vaardigheden, pedagogisch inzicht, reflectie, nieuwgierigheid, analytisch vermogen en meer. Niet iedereen is dan ook geschikt om leraar te worden. Wij zijn van mening dat het huidige lerarentekort eerder aanleiding is tot een zorgvuldiger en kritischer selectie dan voor het verlagen van de selectiecriteria.

Zijinstromers verrijken het onderwijs

Het Schoolbureau omarmt zijinstromers in het onderwijs. Ze nemen een schat aan levens- en werkervaring mee in het klaslokaal, zorgen voor een frisse wind in het onderwijsteam en maken een zeer bewuste keuze om hun carrière in het onderwijs voort te willen zetten. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Het Schoolbureau ontwikkelde als eerste in Nederland een vóórtraject voor hoogwaardige en duurzame zijinstroom. Sinds 2012 begeleidde Het Schoolbureau al honderden zijinstromers naar een vaste aanstelling in het primair en voortgezet onderwijs. Door zorgvuldige selectie en intensieve, vraaggestuurde begeleiding vallen “onze” zijinstromers significant minder uit dan hun medestudenten.

Het Schoolbureau staat voor een cultureel ontvankelijk en inclusief klaslokaal

Scholen en lerarenopleidingen dienen als lerende organisaties in te spelen op de snel veranderende samenleving en leerlingenpopulatie. Met name in de grote steden staan verhoudingsgewijs te weinig leraren met een niet-Westerse achtergrond voor de klas. Het Schoolbureau helpt het onderwijs te investeren in diversiteit: Wij ontwikkelden in 2019 een succesvol traject om gevluchte leraren uit o.a. Syrië en Turkije te begeleiden naar een aanstelling in het primair onderwijs in Amsterdam.

Verwijder de kaasstolp van het onderwijs

Van basisschool tot universiteit: Het Schoolbureau gelooft in transparantie en kruisbestuiving tussen onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en maatschappij. Gooi open die deur: niet alleen die van het klaslokaal, maar ook die van de teamkamer, het bestuurskantoor en de lerarenopleiding. Het Schoolbureau gelooft in continu van en met elkaar leren. Wij verbinden verschillende partijen binnen de onderwijsarbeidsmarkt met elkaar en werken samen met o.a. UWV, gemeenten, lerarenopleidingen en schoolbesturen.

Maatwerk voor aankomende leraren

Het Schoolbureau pleit voor meer maatwerk bij de lerarenopleidingen en meerdere leerroutes, afhankelijk van eerder genoten opleidingen en werkervaring. Te vaak nog raken enthousiaste en kundige leraren in spé gedemotiveerd door de eenzijdigheid van de lerarenopleidingen en het gebrek aan bereidheid om écht samen te onderzoeken hoe de opleiding het beste uit de student kan halen en vice versa.

Ben je als school/bestuur geïnteresseerd in een nadere kennismaking met Het Schoolbureau:

Neem contact op

Terug