Coachingstrajecten

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe visies op leren wisselen elkaar in hoog tempo af en van leraren wordt op steeds meer vlakken expertise gevraagd. Het Schoolbureau biedt vraaggerichte professionaliseringstrajecten voor zowel startende als ervaren leraren.

Het Schoolbureau gelooft in continu leren en stelt de leervragen van de coachee centraal. De leerkracht is de spil in het onderwijsproces; daarom is het belangrijk dat leraren langdurig met plezier en voldoening hun beroep kunnen uitoefenen. Ons begeleidings- en professionaliseringsaanbod voor leraren komt tegemoet aan uiteenlopende vragen op het gebied van motivatie, competenties, werkdruk, vitaliteit of loopbaanontwikkeling.

Bedankt voor een fijne tijd bij Het Schoolbureau. Ik heb jullie flexibiliteit op prijs gesteld en de coaching vond ik heel scherp, onderbouwend en inspirerend.
Guro Falck Olsen

Het Schoolbureau beschikt over een divers team van gecertificeerde en gespecialiseerde coaches voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ben je als leraar, school of bestuur geïnteresseerd in een coachingstraject op maat, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Terug