Oriëntatietraject Statushouders

Scholen en lerarenopleidingen dienen als lerende organisaties in te spelen op de snel veranderende samenleving en leerlingenpopulatie. Met name in de grote steden staan verhoudingsgewijs te weinig leraren met een niet-Westerse achtergrond voor de klas. Wij helpen het onderwijs te investeren in diversiteit.

Het Schoolbureau ontwikkelde in 2019 een traject om gevluchte leraren uit o.a. Syrië en Turkije te begeleiden naar een baan in het Amsterdamse onderwijs. Van de tien deelnemers waren er negen die aansluitend aan het traject zijn aangesteld als leraar of onderwijsassistent.

In 2024 gaat Het Schoolbureau met een aantal Amsterdamse schoolbesturen een vervolg geven aan deze pilot. Ben je als school/bestuur geïnteresseerd om je hierbij aan te sluiten of om samen met Het Schoolbureau een nieuw traject op te zetten, neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Terug