Het Schoolbureau is dé specialist als het gaat om duurzame zijinstroom in het primair en voortgezet onderwijs. Als eerste in Nederland ontwikkelde Het Schoolbureau een voortraject voor zijinstromers. Onze bewezen formule heeft er in Amsterdam toe geleid dat iedere zijinstromer in het basisonderwijs verplicht dit voortraject moet afleggen. Maar Het Schoolbureau biedt meer.

Diensten

Crash Courses in Primair Onderwijs

De Crash Course in Primair Onderwijs is volledig door Het Schoolbureau ontwikkeld om potentiële juffen en meesters op alle niveaus kennis te laten maken met het uitdagende en complexe vak van leerkracht. In elf aaneengesloten dagen worden toekomstige zijinstromers en herintreders ondergedompeld in de wonderlijke wereld van het primair onderwijs.

crash courses

Werkervaringstrajecten

Voor kandidaten die met succes de Crash Course in Onderwijs afgerond hebben organiseert Het Schoolbureau individuele werkervaringstrajecten van drie of vier maanden. Aan het einde van dit traject zijn kandidaten in het bezit van een geschiktheidsverklaring van een lerarenopleiding en in staat om tenminste twee dagen per week zelfstandig les te geven.

werkervaring

Coachingstrajecten

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe visies op leren wisselen elkaar in hoog tempo af en van leraren wordt op steeds meer vlakken expertise gevraagd. Het Schoolbureau biedt vraaggerichte professionaliseringstrajecten voor zowel startende als ervaren leraren.

coaching

Statushouders voor de klas

Scholen en lerarenopleidingen dienen als lerende organisaties in te spelen op de snel veranderende samenleving en leerlingenpopulatie. Met name in de grote steden staan verhoudingsgewijs te weinig leraren met een niet-Westerse achtergrond voor de klas. Wij helpen het onderwijs te investeren in diversiteit.

statushouders