Werkervaringstrajecten

Voor kandidaten die met succes de Crash Course in Onderwijs afgerond hebben organiseert Het Schoolbureau individuele werkervaringstrajecten van drie of vier maanden. Aan het einde van dit traject zijn kandidaten in het bezit van een geschiktheidsverklaring van een lerarenopleiding en in staat om tenminste twee dagen per week zelfstandig les te geven.

Tijdens het werkervaringstraject loopt de kandidaat drie of vier dagen per week mee met een ervaren leerkracht en staat hij of zij steeds vaker en langer zelfstandig voor de klas. Het traject start met een drie- of vierhoekgesprek plaats tussen de begeleidend leraar, de kandidaat en de coach van Het Schoolbureau, en zo mogelijk met de leidinggevende van de school, om kennis te maken en de afspraken te bestendigen.

Gespecialiseerde begeleiding

Een van onze gespecialiseerde coaches bezoekt de kandidaat gedurende het traject om de twee weken voor een lesobservatie en coachingsgesprek en monitort de voortgang. Tijdens de door ons georganiseerde intervisiebijeenkomsten is uitgebreid aandacht voor het opstellen van het portfolio en wordt er gewerkt aan de overige eisen van het geschiktheidsonderzoek.

Dankzij Het Schoolbureau mijn hart durven volgen en een gedegen en weloverwogen carrière-switch kunnen maken!
Miriam Meijs

Het Schoolbureau ontzorgt

Naast de leerkracht in de klas biedt Het Schoolbureau de volledige begeleiding van de kandidaat tijdens het traject. Onze coaches weten wat het hedendaagse onderwijs van de kandidaat verwacht en zijn op de hoogte van de eisen die gesteld worden door de verschillende lerarenopleiding m.b.t. het geschiktheidsonderzoek. Pas na afloop van het traject, wanneer de kandidaten in het bezit zijn van de geschiktheidsverklaring, treden zij in dienst van de school. Het bestuur of de school loopt dus gedurende het hele traject geen werkgeversrisico.

Amsterdam

In opdracht van zeven grote Amsterdamse schoolbesturen (Amos, ASKO, AWBR, Esprit, Innoord, Ooada, STWT) organiseert Het Schoolbureau gedurende het hele schooljaar werkervaringstrajecten op Amsterdamse basisscholen. In Amsterdam is het werkervaringstraject onderdeel van het aldaar verplicht gestelde voortraject voor toekomstige zijinstromers in het basisonderwijs.

Ben je als school/bestuur geïnteresseerd in het aanbieden van een werkervaringstraject: neem contact met ons op.

Ben je geïnteresseerd om als kandidaat deel te nemen aan een werkervaringstraject: Voordat je in een werkervaringstraject kunt starten, dien je eerst een Crash Course te volgen. Meld je hier aan voor ons eerstvolgende webinar en bekijk de agenda voor de data en locaties van de eerstvolgende Crash Courses.

Neem contact op

Terug