Jolanda Ferwerda

Jolanda heeft een loopbaan binnen het Amsterdamse onderwijs van ruim dertig jaar en werkt nog steeds met evenveel overgave als toen zij begon. Zij is een gedreven alleskunner en o.a. werkzaam als bovenschools intern begeleider, onderwijsconsulent coach en docent aan de HvA. Jolanda stopt zelf nooit met leren, zij heeft naast het behalen van een master en post master, vele trainingen op coaching en onderwijsinhoudelijke onderwerpen gevolgd.

Bij het Schoolbureau neemt zij assessments af, geeft trainingen en is coach tijdens het werkervaringstraject. Haar werkwijze kenmerkt zich door een resultaatgerichte en pragmatische aanpak, waarbij zij op een positieve manier gunstige voorwaarden schept voor enthousiaste zij- instromers. Bij haar aanpak maakt zij gebruik van de talenten en kwaliteiten van de deelnemers, waarmee zij hen helpt zichzelf te ontwikkelen tot professionals.

Terug