Wat is de Crash Course in Primair Onderwijs?

De Crash Course is een door Het Schoolbureau ontwikkelde onderdompelingscursus om je op alle niveaus kennis te laten maken met het leraarschap. Je leert de school als mogelijk toekomstige werkplek kennen, je leert de belangrijkste pedagogische en didactische basisprincipes, je observeert ervaren leerkrachten en je komt zelf ook voor de klas te staan. De Crash Course is ontwikkeld om voor jezelf uit te zoeken of je geschikt bent om als leerkracht te gaan werken, welke route naar het leraarschap het meest passend is en of je het inderdaad leuk vindt om voor de klas te staan.

Voor wie is de Crash Course bedoeld?

De Crash Course is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om in Amsterdam als zijinstromer in het primair onderwijs te gaan werken. De Crash Course vormt de eerste fase van het in Amsterdam verplicht gestelde voortraject voor toekomstige zijinstromers (de zogenaamde praktijkselectie).

Hoe lang duurt de Crash Course?

De Crash Course duurt 11 opeenvolgende dagen, waarvan 7 werkdagen en twee weekenden. De werkdagen vinden volledig op een Amsterdamse basisschool plaats. In de weekenden ben je vrij, maar dien je wel huiswerkopdrachten te maken. De werkdagen duren van 9 uur tot 17 uur (theoriedagen) of van 8 tot 16 uur (praktijkdagen). De Crash Course begint altijd op een vrijdag en eindigt op een maandag.

Mag ik een dag of een dagdeel missen tijdens de Crash Course?

Nee, het is belangrijk om tijdens de Crash Course volledig beschikbaar te zijn.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Crash Course?

Deelname aan de Crash Course wordt in Amsterdam volledig gesubsidieerd. Je betaalt uitsluitend de kosten voor de aanvraag van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), die noodzakelijk is om deel te kunnen nemen. Deze kosten bedragen € 33,85. Na definitieve inschrijving ontvang je van Het Schoolbureau een link om je VOG digitaal aan te vragen.

Moet ik mij voorbereiden op deelname aan de Crash Course?

Nee, je hoeft geen voorbereidingen te treffen om deel te nemen aan de Crash Course. Voordat je start met de Crash Course vindt er wel nog een ontwikkelassessment plaats. Dit is een fysieke afspraak in Amsterdam met één van onze assessoren en duurt ongeveer twee uur. Onze assessor neemt ongeveer twee weken voor aanvang van de Crash Course contact met je op voor het inplannen van deze afspraak.

Waaruit bestaat het pré-assessment dat voorafgaat aan de Crash Course?

Het pré-assessment bestaat uit een criteriumgericht interview, een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een interesse-vragenlijst. Het pré-assessment is geen selectiemiddel om toegelaten te worden tot de Crash Course, maar is in feite het eerste onderdeel van de Crash Course. De bevindingen uit het pré-assessment worden meegenomen in het eindadvies.

Wat gebeurt en na deelname aan de Crash Course?

Na afloop van de Crash Course vindt er een uitgebreid evaluatiegesprek plaats met je assessor en ontvang je de assessmentrapportage. In deze rapportage staat ook je advies vermeld. Bij een positief advies mag je het traject vervolgen met een werkervaringstraject. Bij een negatief advies zien wij (nog) onvoldoende mogelijkheden om je in korte tijd op te leiden tot een zelfstandig functionerende zijinstromer. Je kunt ook het advies krijgen om via een andere route leraar te worden, bijvoorbeeld via de deeltijdpabo.

Is het advies na de Crash Course bindend?

Bij een negatief advies na de Crash Course kun je bij geen enkele Amsterdamse basisschool het traject vervolgen met werkervaringstraject.

Welke Amsterdamse besturen werken samen met Het Schoolbureau?

Het Schoolbureau werkt samen met bijna alle grote Amsterdamse schoolbesturen, te weten: ASKO (33 scholen), Amos (29 scholen), Ooada (22 scholen), Innoord (16 scholen), AWBR (16 scholen), Stichting Westelijke Tuinsteden (15 scholen) en Esprit (6 scholen). Deze besturen laten zowel de praktijkselectie (de Crash Course) als het werkervaringstraject uitvoeren door Het Schoolbureau.

Maakt het iets uit bij welk bestuur je de Crash Course volgt?

In principe niet. Deelname aan de Crash Course staat los van het vervolgtraject. Wanneer je de Crash Course met succes hebt afgesloten kun je bij elke andere Amsterdamse school terecht voor het vervolg: het werkervaringstraject.

Hoeveel tijd zit er tussen deelname aan de Crash Course en de start van het werkervaringstraject (WET)?

Dat hangt af van jouw persoonlijke situatie en bepaal je in principe zelf. Je kunt binnen enkele weken na de Crash Course starten met het WET, maar ook een aantal maanden daarna. Je hebt tijdens het hele traject zelf de controle over het tijdpad.

Hoe kom je aan een WET-plek?

Het bestuur dat de Crash Course faciliteert brengt je meestal direct na de Crash Course in contact met scholen binnen dat bestuur die plek hebben voor WET-kandidaat. Wanneer je liever bij een ander bestuur het traject wil vervolgen, kun je contact opnemen met 1Loket. Zij hebben in Amsterdam een intermediërende rol en hebben zicht op beschikbare WET-plekken over de hele stad. Je kunt natuurlijk ook zelf scholen of besturen benaderen.

Wat is het doel van het werkervaringstraject?

Het WET wordt georganiseerd om duurzame instroom in het onderwijs te genereren en zo het aanwezige lerarentekort op scholen terug te dringen. Het WET heeft daarnaast een concreet doel: kandidaten moeten aan het einde van het WET het geschiktheidsonderzoek van de lerarenopleiding behalen. Op het moment dat het WET afgerond is, ben je in staat om zelfstandig voor de klas te staan en dus een vacature in te vullen.

Hoe lang duurt het WET en hoeveel dagen dien ik beschikbaar te zijn?

Bij Het Schoolbureau heb je de keuze tussen een WET van drie dagen per week of een WET van vier dagen per week. Een WET van drie dagen per week duurt vier maanden en een WET van vier dagen per week duurt drie maanden. Dat is inclusief de schoolvakanties die binnen je WET vallen.

 Krijg ik betaald tijdens het WET?

De volgende scenario’s kunnen van toepassing zijn tijdens het WET:

  1. Je doorloopt het werkervaringstraject met behoud van een uitkering.
  2. Je zit in een outplacementtraject of bent anderszins vrijgesteld van werk terwijl je nog doorbetaald wordt door je (oud)werkgever.
  3. Je komt tijdelijk in dienst van Het Schoolbureau en ontvangt een salaris van € 1.700,- bruto per maand voor een WET van vier dagen per week of € 1.275,- voor een WET van drie dagen per week.

Reiskosten worden tijdens het WET niet vergoed.

Ben ik verplicht om na het WET op dezelfde school te blijven voor mijn aanstelling als zijinstromer?

Nee, na het succesvol afronden van het WET mag je op elke andere school in Amsterdam aan de slag gaan als zijinstromer. In de praktijk zien wij echter dat driekwart van de kandidaten als zijinstromer aan de slag gaat op de school waar ook het WET is doorlopen.